|  disclaimer  |  sitemap  |
 W3C valid website  W3C valid css style
   © 2024 See-IT internet services.

Kosten:

Geen abonnementskosten of verzekeringspremie

U bent bij ons geen abonnementsgeld kwijt. Er zijn incassobureaus die dit van hun klanten vragen. Vaak is dit weggegooid geld. Zeker omdat in verreweg de meeste gevallen de tegenpartij de incassokosten moet betalen. In veel gevallen krijgen de incassobureaus dan dubbel betaald.

De meeste rechtsbijstandverzekeraars sluiten incasso's in hun voorwaarden uit. Vaak hebben die ook nog een bepaling in hun overeenkomst staan die er op neer komt dat de verzekeraar zelfstandig beslist over de haalbaarheid en de te volgen tactiek. U bent dan de controle kwijt.

controle op de zaak Bij ons blijft u de controle op de zaak volledig houden !


De tegenpartij betaalt de kosten !

Bij een incasso-opdracht proberen we zoveel mogelijk de kosten op de tegenpartij te verhalen. Bovenop deze door de tegenpartij betaalde kosten brengen we u in de regel geen extra kosten in rekening.

tegenpartij moet de incassokosten betalen De tegenpartij moet immers in principe de incassokosten betalen.


Tarief

Wanneer een tegenpartij in de buitengerechtelijke fase een vordering geheel of gedeeltelijk betaalt brengen we 15 % (ex BTW) van het totaal ontvangen bedrag bij u in rekening. Het maakt daarbij geen verschil of de klant direct aan u of aan ons betaalt.

Wanneer er na onze bemoeienis met de zaak door de tegenpartij wordt betaald, bent u de 15% van het totaal betaalde bedrag aan ons verschuldigd. De hoofdsom wordt daartoe verhoogd met de rente en een gestaffeld tarief volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Per schaal is dan een incassopercentage verschuldigd, aldus op cumulatieve basis, luidende:

  incasso percentage   over de eerste 3.000,00 - 15,00 %
incasso percentage   over het meerdere tot 6.000,00 - 10,00 %
incasso percentage   over het meerdere tot 15.000,00 - 8,00 %
incasso percentage   over het meerdere tot 60.000,00 - 5,00 %
incasso percentage   over het meerdere boven 60.000,00 - 3,00 %

De dossierkosten voor Nederlandse dossiers bedragen steeds € 90,00 en voor buitenlandse dossiers € 170,00. Maar ook deze kosten worden in eerste instantie bij uw debiteur in rekening gebracht.

geen resultaat - geen kosten Kortom geen resultaat, geen kosten, (buiten de dossierkosten).


Gerechtelijk incasso

Bij de gerechtelijke incasso brengen we u bij wege van voorschot de kosten van de dagvaarding, griffierechten, deurwaarderskosten en de procureurskosten in rekening. Ook deze kosten zullen wij trachten op uw debiteur te verhalen. Zeker wanneer de tegenpartij ook is veroordeeld in het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten. Vraag gerust naar de kosten en de eventuele risico's bij een gerechtelijke incasso.

kosten betalen Als de tegenpartij verliest moet hij uiteindelijk deze kosten betalen en deze zullen dan weer worden verrekend.

de rechter bepaalt Bij winst in een bepaalde zaak bepaalt de rechter ons salaris dat door de tegenpartij betaalt moet worden. In de regel volstaat dit salaris om onze kosten te voldoen.

Zeker wanneer de tegenpartij ook is veroordeeld in het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten. Vraag gerust naar de kosten en de eventuele risico's bij een gerechtelijke incasso.