|  disclaimer  |  sitemap  |
 W3C valid website  W3C valid css style
   © 2024 See-IT internet services.

Diensten:

Als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaald heeft en u heeft besloten tot verdere maatregelen, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Interim Direct voert dan voor u de procedure. Hiertoe stellen wij allereerst de dagvaarding op, waarna de rechter wordt verzocht uw wederpartij te veroordelen tot betaling van de vordering, vermeerderd met de rente en kosten.


Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

1)  Uw debiteur verschijnt niet op de zitting van de rechter
In dit geval wordt uw debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Met dit vonnis gaan wij over tot executie

2)  Uw debiteur verschijnt op de zitting en voert verweer
Het verweer moet over het algemeen schriftelijk worden ingediend (conclusie van antwoord). Daarop zal de rechter meestal een mondelinge behandeling bepalen. Afhankelijk van de zaak kan vervolgens een eindvonnis worden gewezen of aan één van de partijen een bewijsopdracht worden verstrekt. Als de vordering wordt toegewezen kan tot executie worden overgegaan. Er zijn dan twee mogelijkheden: Wij houden u gedurende de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak.over gerechtelijke incasso over gerechtelijke incasso

vonnissen executeren vonnissen-executeren

debiteurenbeheer debiteurenbeheer

incassotraject incasso-traject

e-incasso e-incasso